Tôi nên làm gì nếu tôi quên mật khẩu của mình?

Để tạo mật khẩu mới, nhấp vào “quên mật khẩu” trên giao diện đăng nhập, nhập địa chỉ email đã đăng ký và mật khẩu mới, sau đó nhấp vào “xác nhận”. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận để thay đổi mật khẩu. Sau khi bạn thay đổi mật khẩu, bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới.

Làm thế nào để chia sẻ quyền truy cập tài khoản?

Ở góc trên bên phải của giao diện chính của Ứng dụng, nhấp vào “Cài đặt”, nhấp vào “Chia sẻ thiết bị, nhấp vào“ + ”ở dưới cùng để thêm tài khoản, nhập tên tài khoản NextCam mà bạn muốn chia sẻ quyền truy cập và nhấp vào OK để hoàn thành việc chia sẻ.

Sau khi chia sẻ xong, hãy đăng nhập vào tài khoản được chia sẻ và bạn có thể thấy các thiết bị được chia sẻ.

Tài khoản dùng chung có những quyền gì?

Tài khoản được chia sẻ chỉ cho phép xem video sự kiện và luồng trực tiếp của camera và không cho phép thay đổi cài đặt.