Tôi nên làm gì nếu không xem được video sự kiện?

1.Vui lòng kiểm tra trạng thái, bạn chỉ có thể xem video sự kiện khi thiết bị trực tuyến.

2.Vui lòng xác nhận xem thẻ nhớ đã được lắp vào thiết bị hay chưa (bạn không thể phát video sự kiện mà không có thẻ nhớ).

Tôi nên làm gì nếu Ứng dụng nhận được cảnh báo nhưng điện thoại di động không đẩy cảnh báo?

1.Xin vui lòng xác nhận rằng Ứng dụng không bị đóng trong quá trình hoạt động. Ứng dụng có thể bị đóng trong nền và bạn có thể không nhận được thông báo đẩy.

2. Bật thông báo APP :

Đối với thiết bị Android: Đi tới cài đặt điện thoại, nhập cài đặt trung tâm thông báo và bật thông báo trong ỨNG DỤNG NextCam.

Đối với thiết bị IOS: Vào phần cài đặt điện thoại, tìm “ỨNG DỤNG NextCam” và bật thông báo.

Tại sao cảnh báo bị chậm?

Cảnh báo được chuyển đến điện thoại di động thông qua mạng và tốc độ cảnh báo có thể bị ảnh hưởng bởi tốc độ mạng của điện thoại di động và thiết bị của bạn.